Szwenkfeldyści wrócili do Twardocic

O ruinach kościoła  w Twardocicach pisaliśmy kilka miesięcy temu. To bardzo ciekawe miejsce na mapie Dolnego Śląska posiada bogatą historię, o której pamięć do dziś pielęgnują potomkowie osób zamieszkujących Twardocice i okoliczne miejscowości na początku XVIII wieku. Redakcja Zapomniany Dolny Śląsk otrzymała zaproszenie na spotkanie z grupą osób z USA, będących potomkami wygnanych stąd przed niespełna trzystoma laty wyznawców doktryny religijnej Kaspara Schwenkfelda- śląskiego reformatora religijnego żyjącego na przełomie wieków XV i XVI.

Po przybyciu na miejsce zostaliśmy ciepło przywitani przez uczestników wycieczki, wraz z którymi udaliśmy się do położonego poza miejscowością, odrestaurowanego kilkanaście lat temu pomnika z roku 1863, upamiętniającego wygnanych niegdyś mieszkańców. Po wygłoszonym przemówieniu i zaprezentowaniu zebranym osobom historii tego miejsca, Pan David Luz zaintonował kilka pieśni religijnych. Kolejnym punktem tej niewielkiej uroczystości była opowieść Pana Berhnharda Hauptmanna, urodzonego w 1938 roku w Twardocicach autora książek poświęconych historii. Pan Hauptmann opowiedział nam o walkach w rejonie miejscowości w lutym 1945 r, których był świadkiem, oraz złożył kwiaty przy wspomnianym pomniku. Po wszystkim przyszedł nas na zrobienie pamiątkowych fotografii oraz poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy Panu Dawidowi Luz za zaproszenie 🙂 DSCF6479